FİNANSAL EĞİTİM VE FİNANSAL TÜKETİCİNİN KORUNMASI WEB SİTESİ

Kullanım Şartları

Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesi’ne hoş geldiniz. Lütfen Web Sitesine ilişkin kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. İlgili şartlar kullanıcı ile web sitesi arasındaki ilişkiye ilişkin hükümleri içermektedir. Bu web sitesinin herhangi bir bölümüne erişim veya kullanım sağlamış olmanız halinde web sitesine ilişkin aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaksınız. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen bu siteye girmeyiniz. Kullanım şartları belirli aralıklarla değiştirilerek güncellenebilir. Web sitesini kullanmaya devam ettiğiniz takdirde değiştirilmiş kullanım şartlarını da kabul etmiş sayılacaksınız.

1)Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanarak yayınlanmaktadır.

2)Aksi belirtilmediği takdirde web sitesinde yer alan her türlü içeriğe ilişkin telif hakkı ile her türlü diğer fikri mülkiyet hakları SPK ve BDDK’ya aittir. Söz konusu içerik; tasarım, resim, görünüş, grafik, bilgi, doküman ve video ile makaleler, dokümanlar ve diğer her türlü bilgiyi kapsamakla birlikte bu sayılanlarla da sınırlı değildir.

3)Bu site SPK ve BDDK’ya ait olup site içerisindeki bilgilerin bir kısmı ilgili kurumlarca, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanmaktadır. Web sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer web sitelerindeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, SPK ve BDDK’yı bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

4)Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesi’nde yer alan bilgiler, eğitim içerikli olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

5)Bu web sitesinde sektörde uzman kişilerce hazırlanan köşe yazısı ve makalelerde yer alan bilgiler eğitim içerikli olup, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bu yazı ve makaleler yazarının kişisel görüşlerini yansıtmakta olup, mensubu bulunduğu kamu kurumunun görüşünü yansıtmamaktadır.

6)Web sitesinin ziyaretçileri web sitesindeki bilgilerin, konuyla ilgili profesyonel danışmanlığın yerini alacağını düşünmemelidirler. Bu nedenle kullanıcıların, web sitesinde yer alan bilgileri herhangi bir şekil ve surette kullanmadan önce, konuyla ilgili profesyonel danışmanla görüşmeleri uygun olacaktır.

7)Yalnızca bu web sitesinde bulunan bir kaynağa dayanılarak herhangi yatırım aracına yatırım yapılması veya bu yatırım aracına ilişkin alım-satım kararı verilmesi veya sahip olan ürünlerde değişiklik yapılmasının doğru bir yatırım stratejisi olmadığının, finansal yatırımlarınız ile ilgili olarak bir danışmanlık hizmetinden yararlanmaya ihtiyacınız olması halinde bu konuda SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almanız gerektiğinin belirtilmesinde özellikle yarar görülmektedir.

8)Bu web sitesinde bir kurum veya hizmete atıfta bulunulması o kurum veya hizmetin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacağı anlamına gelmemektedir. Bu web sitesinde belirtilen veya atıfta bulunulan kurum veya kuruluşlarla bir sözleşme yapılması halinde, yapmış olduğunuz sözleşmenin ve şartlarının size uygunluğu konusundaki sorumluluk tarafınıza aittir.

9)Kullanıcılar sisteme girmeleri ile birlikte; bu web sitesinde yayınlanan bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde, bu durumun SPK ve BDDK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar.

10)Web sitesinde yer alan bütün metinler ve/veya hizmetler, önceden kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın SPK ve/veya BDDK tarafından değiştirilebilir, güncellenebilir, kaldırılabilir ve/veya erişimi engellenebilir. Gerek duyulduğunda önceden bir bilgilendirme yapılmaksızın bu web sitesine erişim tamamen engellenebileceği gibi web sitesi tamamen kapatılabilir veya kullanım dışı bırakılabilir. Web sitesinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için azami gayret gösterilecek olmakla birlikte, Web sitesi kullanıcıları Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesi’ne ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı SPK ve BDDK’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul etmiş sayılırlar.

11)Bu web sitesinde kullanıma açık olan araçlar, kullanıcılara yol gösterici ve yardımcı olması amacıyla hazırlanmış olup, bu araçlar kullanılmadan önce ve kullanılması sırasında kullanıcılar kişisel durum ve önceliklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.

12)Bu web sitesinde yer alan her türlü doküman, kaynak gösterilmek ve bağlantı verilmek suretiyle kısmen alıntı yapılabilir; ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı SPK'nın yazılı iznine tabidir.

13)Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesi yukarıda istenilen bilgileri yalnızca istatistiki amaçlarla toplamaktadır.