Mevduat Faiz Getirisi Hesaplama


Aşağıdaki kutucuğa getirisini hesaplamak istediğiniz mevduatınızın miktarını, alacağınız yıllık faiz oranını ve vade süresini girdikten sonra hesapla butonuna basınız.


Mevduat Faiz Getirisi Hesaplama

Vadeli mevduat nedir?

Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.


Vadeli mevduat faiz getirisi nasıl hesaplanır?

Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır. Günlük Faiz Getirisi = (Ana Para / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı Aylık Faiz Getirisi = (Ana Para / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı Yıllık Faiz Getirisi = (Ana Para / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı


Vadeli mevduat kazancımdan ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

Vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 10 olarak tahsil edilmektedir. Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.