İhtiyaç Kredisi Hesaplama


İhtiyaç kredisi evlilik, eğitim, tatil, alışveriş, sağlık gibi her türlü nakit gereksinimlerinizi karşılamak üzere, bankalar tarafından en çok 48 ay vadeye kadar kullandırılan bir kredi türüdür.

Bu bölümde yer alan hesaplama araçları kullanıcılara kredi maliyetleri konusunda bir fikir vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca bankalar ve kredi kurumları kredi kullandırırken müşterilerinden tahsis, ekspertiz, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti gibi ücretler talep edebilmektedirler.

Bu nedenle kullanılacak kredinin tam olarak maliyetinin kredi kullanılması düşünülen kurumdan öğrenilmesi gerekmektedir.


İhtiyaç Kredisi Hesaplama

* Krediye ilişkin ücretler ve sigorta tutarı hariç


İhtiyaç kredisi hangi para birimi cinsinden kullanılabilir?

Türk lirası olarak, eşit taksitli ya da gelir düzeninize göre farklı ödeme planları kapsamında kullanılabilmektedir.


İhtiyaç kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz?

İhtiyaç kredisi kullanırken aylık ödeme gücünüze dikkat etmeniz gerekir. Kredinin taksidi, hanehalkı aylık ortalama gelirinin %50'sini geçmemelidir.

Kredi kullandırımı öncesinde uygulanacak faiz ve oranı ve ücretlerle ilgili bilgi alınmalı ve kredi karşılaştırması yıllık toplam maliyet oranı üzerinden yapılmalıdır.


Kredi kurumları ihtiyaç kredisi kullandırırken müşterilerden ücret talep edebilir mi?

Kredi kurumları ihtiyaç kredilerinde kullanılacak kredi tutarının en çok binde 5’i oranında kredi tahsis ücreti talep edebilir.


İhtiyaç kredisinin anapara ve taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde ne olur?

İhtiyaç kredisi taksitlerinin gecikmesi halinde kredinin faiz oranının belirli bir oranına kadar gecikme faizi uygulanabilmektedir. Bu oran bankanız ile imzalayacağınız kredi sözleşmesinde belirtilmektedir.


BSMV nedir ve taşıt kredileri faizlerinden alınan BSMV oranı nedir?

BSMV, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi`dir. BSMV, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafından müşterilerinden tahsil edilmektedir. Taşıt kredilerinde faiz üzerinden %5 oranında BSMV tahakkuk etmektedir.


KKDF nedir ve taşıt kredileri faizlerinden alınan KKDF oranı nedir?

KKDF, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu`dur. KKDF, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafından müşterilerden tahsil edilmektedir. Bireysel kullanım için alınacak araçlar için kullanılacak araç kredilerinde faiz üzerinden %15 oranında KKDF tahakkuk etmekteyken bu oran tüzel kişilerin alacağı ticari araçlarda %0`dır. Bir başka deyişle şirketler gibi tüzel kişiliklerin vergi levhası ve işletme defter aktifine kaydederek alacağı ticari araçlar için kullanacakları araç kredilerinde KKDF oranı %0`dır.