Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Teminatlı Menkul Kıymetler

  • Eklenme Tarihi: 9.6.2015
  • Süre: 14 Dk
  • Kategori: 1-Yatırım Araçları

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Teminatlı Menkul Kıymetler

Menkul Kıymetleştirme; varlıkları, tedavül edebilen yatırım araçlarına dönüştürme sürecidir. İpotek teminatlı menkul kıymetler suretiyle fon toplama veya verilen kredileri birincil piyasa kuruluşlarının bilançolarından çıkarma yöntemleri ile yapılır.

Amaç; çeşitli fonlar oluşturup, finansal araçlara dönüştürerek, bu araçların yatırım aracı olarak kullanılmasını sağlamak!

Bu araçların kimisi, ipoteğe, kimisi fon portföyüne, kimisi de varlık finansmanına dayanıyor. Peki, hangisi kim tarafından kurulup, nasıl işletiliyor?

Size bu işleyişin detaylarını aktarmayı amaçlıyoruz.

  • Alacakların Menkul Kıymetleştirilmesi
  • Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri
  • Avantaj ve Dezavantajları