Borçluluğu Temsil Eden Yatırım Araçları

 • Eklenme Tarihi: 31.12.2014
 • Süre: 7 Dk
 • Kategori: 1-Yatırım Araçları

Borçluluğu Temsil Eden Yatırım Araçları

Borçluluğu temsil eden yatırım araçları, alacak hakkı tanıyan, belirli bir vadesi olan ve faiz, kira veya değer kazancı getirisi olan yatırım amaçlı menkul kıymetlerdir. Bu araçlar kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilebilir. Kamu tarafından ihraç edilen araçların risk ve getirisi düşükken, özel sektör tarafından ihraç edilen araçların riski ve getirisi ise daha yüksektir. Borçluluğu Temsil Eden Yatırım Araçları; Özel sektör borçlanma araçları, Varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, Kira sertifikası, Gayrimenkul sertifikası, Teminatlı menkul kıymetler, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Kira Sertifikasıdır. Eğitimde sizlerle; Borçluluğu Temsil Eden Yatırım Araçlarının ne olduğunu, türlerini ve paylardan farkının ne olduğunu öğretmeyi amaçladık. Kalıcı ve yararlı olması dileğiyle…

  • Borçluluğu Temsil Eden Yatırım Aracı Nedir?
  • İhraçcısına Göre Borçluluğu Temsil Eden Araç Türleri
  • Borçluluğu Temsil Eden Yatırım Araçları
  • Paylardan Farkları Nelerdir?
Konular (20)