Halka Açık Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim

 • Eklenme Tarihi: 30.12.2014
 • Süre: 4 Dk
 • Kategori: 2-Kurumsal Yönetim

Halka Açık Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri kavramı, rekabetin gittikçe arttığı günümüzde önemli bir konu haline gelmiştir. İyi bir kurumsal yönetim uygulaması hem şirketlere hem de ülkelere önemli yararlar sağlamaktadır. Kurumsal yönetim kalitesi yüksek olan bir şirket; düşük sermaye maliyetine sahiptir. Ayrıca şirketler, finansman imkanlarıyla birlikte likiditede de artış yaşarlar. Böylece krizleri çok daha kolay atlatabilir ve sermaye piyasalarından da dışlanmamış olurlar. Rehber niteliği taşıyan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1999’da Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Örgütü tarafından yayımlanmıştır. Dünyada gitgide önem kazanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde de kurumsal yönetime olan ilgi ve ihtiyacın zamanla önem kazanmasını sağlamıştır. Böylece de 2003’te Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri yayımlanmıştır. Sizlere bu eğitimimizle Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili birçok bilgi paylaşmayı amaçladık. Yararlı olması dileğiyle.

  • Kurumsal Yönetim İlkeleri Nedir?
  • Kuruluş
  • Uygulama Alanları ve Sonuçlar
  • II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği