Hakkımızda


Günümüzün finans dünyasında çok sayıda ürün ve hizmetin giderek daha karmaşık bir şekilde sunuluyor olmasına karşın finansal okuryazarlık seviyesi ve farkındalığın düşük olduğu görülmektedir. Finansal bilinç düzeyinin artırılmasının bireylerin ekonomik gelişiminin ve finansal istikrarın anahtarı olduğu bilinmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak ülkemizde Ulusal Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planı 5 Haziran 2014 tarih ve 29021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Stratejinin temel amacı, finansal ürün ve hizmetlerin tüm kesimlere yayılması, finansal sistem dışında kalan kişilerin sisteme dahil edilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin kalitesinin ve kullanımının artırılmasıdır. Bu çerçevede, ilgili aktörlerin öncülüğünde finansal eğitimin yaygınlaştırılmasına ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik etkin tedbirlerin alınması hedeflenmektedir. Söz konusu strateji uyarınca Finansal Eğitim Eylem Planı Sermaye Piyasası Kurulu, Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülmektedir. Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesi belirtilen eylem planları kapsamında, halkımızın finansal konularda ihtiyaç duyabileceği temel bilgi ve araçlara erişebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile hazırlanmıştır.