Finansal Okuryazarlık: Ne İçin?


İster gelişmiş ülkelerde isterse gelişmekte olan ülkelerde olsun, pek çok insan temel finansal kavramlar hakkında çok az şey biliyor ve bilinçli davranışlar sergilemiyor. OECD tarafından yapılan bir çalışmaya göre, çalışmada yer alan ülkelerin hemen hemen tamamında nüfusun yarısından fazlası bileşik faizin tasarrufları üzerindeki etkisini bilmiyor ve her 5 kişiden sadece 1’i herhangi bir finansal ürün almadan önce araştırma yapıyor.

Finansal eğitim programları ekonomik eşitsizliklerin giderilmesinde, bireysel refahın artmasında ve finansal kurumlar ile müşterileri arasındaki bilgi asimetrisi sorununun giderilmesinde önemli rol oynayabilir. Bireylerin kendilerine sunulan finansal ürün ve hizmetleri anlamaları ve bilinçlenmeleri amacıyla finansal eğitim politikaları geliştirmek ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik bir çerçeve oluşturmak kamu otoritelerinin sorumluluğundadır. Elektronik ödeme sistemleri gibi yenilikler uzun zamandan beri zaten finansal sistemin dışında olan bireylerin lehine olan gelişmelerdir. Ancak, tüketiciler, finansal hizmetlerin kullanımı ile ilgili sağlıklı kararlar alamadığı sürece hiçbir yenilik farkların kapatılmasını sağlamayacaktır.

 

(Kaynak: www.oecd.org)